top of page
IMG_6814_edited.jpg

Mödradödlighet

Varje dag dör mer än 800 kvinnor på grund av graviditet.

 

Cirka 303 000 kvinnors liv går årligen förlorade på grund av komplikationer under graviditeten eller efter förlossningen. Mest drabbade är kvinnor som lever i fattigdom eller i områden som drabbats av en humanitär kris.

Definition

Mödradödlighet definieras av Världshälsoorganisationen som en kvinnas död av graviditetsrelaterade orsaker under graviditeten eller inom 42 dagar efter graviditeten, uttryckt som ett förhållande till 100 000 levande födda.

(World Health Organization, 2004).

Målet

Målet för hållbar utveckling (SDG) Mål 3.1 kräver en minskning av den globala mödradödligheten (MMR) till mindre än 70 per 100 000 födslar till 2030.

Situationen

Land              MMR           Mål

Kenya                 530             70

Burundi               494             70

Tchad                1063             70

Sydsudan      1223             70

Tanzania              238             70

Uganda                284             70

DR Kongo             547            70

Etiopien               297             70

Liberia                 652             70

Nigeria               1047             70

Sverige                   5

USA                       21

Modellen med tre fördröjningar

Eezer Initiativets strategi och förändringsteori för att påverkas i mödradödlighetsutmaningen grundar sig i ”De tre fördröjningarnas modell”  Där det andra området ”transporter” är den primära ingången.

Three Delays Model är ett ramverk som används inom mödrahälsa för att förstå och ta itu med de faktorer som bidrar till mödradödlighet, särskilt i miljöer med låga resurser. Den identifierar tre huvudsakliga förseningar som kan påverka en kvinnas tillgång till snabb och lämplig vård under graviditeten, förlossningen och postpartumperioden. Dessa förseningar är:

Genom att ta itu med var och en av dessa förseningar kan hälso- och sjukvårdssystemen arbeta för att förbättra mödrans hälsa. Strategier inkluderar samhällsutbildning för att öka medvetenheten, förbättra transportinfrastrukturen, säkerställa tillgången på kvalificerad sjukvårdspersonal och förbättra kvaliteten och tillgängligheten för hälso- och sjukvårdstjänster. Three Delays-modellen ger ett ramverk för att förstå de komplexa faktorerna som påverkar mödradödligheten och hjälper till att styra insatser för att minska förseningar och förbättra mödravården.

Eezer tillvägagångssätt

Eezer-initiativet tar upp den andra förseningen i mödradödlighetsproblem, med fokus på att utveckla lösningar för säker och prisvärd transport mellan hem och kliniker.

bottom of page