top of page

Vad vi gör

Vår vision är att avsevärt bidra till att minska mödradödligheten i linje med FN:s mål 3.1 för hållbar utveckling genom att utveckla och implementera säkra och kostnadseffektiva transportlösningar för gravida kvinnor.

bottom of page